El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en el que estem treballant és un pla adaptat als nous temps que estem vivint i amb l’ambició de fer un plantejament possible i sostenible per dibuixar la ciutat que tots volem per als propers anys. Una ambició que ha de fugir de l’espectacularitat faraònica d’altres temps per centrar-se en allò que és realment necessari, en allò que necessitarà la ciutat en les properes dècades, i que estigui adaptat a l’entorn econòmic.

El nou POUM és una eina d’endreça que posa ordre a la nova ciutat que tindrem i també una aposta valenta per plantejar les qüestions pendents de resolució en el nostre planejament. Algunes noves o més recents, i d’altres ja seculars, però que també semblen noves. És evident que així com necessitem recuperar el nostre Centre Històric, cal plantejar-se com incorporar el riu a la ciutat.

Per això, hem de fer un reconeixement a la feina feta per l’equip que ha dirigit els treballs del pla i pels tècnics municipals que hi han participat molt activament. Un equip encapçalat per un urbanista de prestigi que ha posat tot el seu coneixement però també tota la seva il·lusió en dibuixar el millor POUM possible, escoltant totes les aportacions i els suggeriments que li han fet arribar, incorporant aquells que han semblat interessants i positius per millorar la Manresa del futur.

Un equip que, amb l’amplitud de visió i la frescor que dóna observar la ciutat venint de fora, ha fet un treball de continuïtat -amb empenta i forces renovades- del planejament que s’ha anat fent a la ciutat durant les últimes dècades.

El fet és que aquest nou POUM, que creiem que és el POUM que toca per als temps que vivim i que vol endreçar la ciutat i buscar alternatives a les qüestions pendents del planejament, està sent el resultat d’un amplíssim i completíssim procés participatiu. Perquè la ciutat de tots l’hem de decidir entre tots, amb una majoria tan àmplia com ens sigui possible.

Per això, s’han obert tota mena de canals participatius perquè els manresans i les manresans hi diguessin la seva, s’ha fet una enquesta àmplia i detallada que han contestat uns 400 ciutadans, s’han organitzat tallers participatius als barris, als districtes, en diversos àmbits sectorials i als consells municipals, s’ha creat una comissió de seguiment i un consell assessor.

I la participació no s’acaba aquí. Seguim oberts al debat i a la incorporació de nous punts de vista, propostes i suggeriments per diferents vies amb l’objectiu de concretar el model d’urbanisme que volem i que es fonamenta en les línies bàsiques compartides, històricament, per tothom.

Així, entre tots, decidirem el futur de la ciutat que volem amb l’objectiu de deixar-la preparada quan arribi la recuperació econòmica. Aquesta és la nostra voluntat i esperem que tingui una bona resposta de la ciutadania.

Valentí Junyent Torras
Alcalde de Manresa