Reimpressi´┐Ż de rebuts

Aquesta pantalla permet reimprimir liquidacions que estan dins el termini legal per a ser pagades. El document resultant, pot ser presentat a les seg´┐Żents entitats banc´┐Żries col´┐Żlaboradores:
  • Caixa d'estalvis i pensions de Barcelona "la Caixa" o al ServiCaixa.
  • Catalunyua Caixa
  • Banc de Bilbao Bizcaya Argentaria (BBVA)
  • per internet a www.manresa.cat/pagaments
Liquidaci´┐Ż:
 
 
-
(2 lletres sense guions)
-
(Fins a 9 dígits)

(Any, 4 digits)