Missatge del Regidor

El 30 de març passat, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). I ho va fer per una àmplia majoria de 22 vots a favor i 3 abstencions. Es tracta, doncs, del planejament amb més suport des del Pla General de 1981. Un document que neix amb un gran consens que garantirà que pugui ser desenvolupat amb plenitud a partir del moment que la Generalitat en faci l’aprovació definitiva.

El POUM serà el document que haurà de regir l’urbanisme de la ciutat els propers 20 anys. L’urbanisme entès en tota la seva amplitud, és a dir, com a eina de transformació d’un territori i d’una ciutat. Però, sobretot, com a eina per millorar la qualitat de vida de la societat, perquè l’urbanisme no tindria sentit si no posés la ciutadania al centre de la seva mirada.

Aquest és un document fruit de cinc anys de feina intensa de molta gent. En primer lloc dels tècnics municipals i externs, sense l’empenta i el treball dels quals aquest pla no hauria estat possible. Però també de tots els grups municipals, institucions, entitats i centenars de ciutadans i ciutadanes que hi han participat. A tots ells vull agrair-los l’esforç i la dedicació.

Perquè aquest és un document que recull el 70% de les 341 al·legacions presentades i, també, les prescripcions de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Cadascú hi ha posat el seu granet de sorra i l’ha enriquit amb les seves aportacions. Aquest és, doncs, un document coral, fet per la ciutat i per a la ciutat i, per tant, el millor document possible.

Aprofito aquesta presentació per dedicar un record al Francesc Mestres, l’arquitecte, l’urbanista. El mestre amb qui vaig tenir el plaer de compartir més de quatre anys de feina en aquest mateix Ajuntament i de qui vaig descobrir l'estima per l'urbanisme i el servei públic. L’home lúcid i bonhomiós que esgrimint sempre la bandera de la justícia social va destinar més de mitja vida a pensar, planificar, gestionar i desenvolupar l’urbanisme de la nostra ciutat.

Esperem, doncs, que aquest pla ens ajudi a fer una ciutat millor. Amb uns barris vius, amb una barreja d’usos que faci possible viure-hi amb qualitat. On es pugui habitar, treballar i gaudir de bons serveis, equipaments i espais lliures. Un ciutat més sostenible i amb més oportunitats per a tothom. Perquè aquest és un pla amb una clara vocació social. Fer possible aquests objectius és a les nostres mans. Disposem-ne i gaudim-ne.

Marc Aloy i Guàrdia
Primer Tinent d’Alcalde
Regidor delegat d’Urbanisme i Llicències