fitxerAprovació de la redacció del POUM (Ple del 21-06-2012)Veure